phuphaman.com

อำเภอภูผาม่านเป็นอำเภอเล็ก ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ที่นักท่องเที่ยวต่างก็พากันอยากมาสัมผัสสักครั้ง ภูมิทัศน์เป็นหุบเขาน้อยใหญจำนวนมาก มีหน้าผาสูงชันคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มองดูเหมือนกับ ผ้าม่านผืนใหญ่ และแอดยังเห็น ช้างตัวหนึ่ง อยู่บนเขาลูกนี้ ไม่รู้มีใครเห็นแอดหรือเปล่า.. ภูผาม่าน อากาศเย็นบริสุทธิ์ และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ยังรอทุกคนได้มาเยี่ยมชม..

“ภูผาม่าน ดินแดนแห่งนี้ งดงามเสมอ”

https://www.phuphaman.com
ชมเว็บไซต์ ภูผาม่าน